സ്വാഗതം .........

ഇ വഴി വന്ന എല്ലാ നല്ലവരായ സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കും 'വെറുതേ ഒരു ബ്ലോഗ്‌' ലേക്ക് സ്വാഗതം. കടല്‍ തരികള്‍ പോലെ എണ്ണിയാല്‍ തീരാത്ത ബ്ലോഗേഴ്സ് ഉള്ള ,ബ്ലോഗിങ്ങ് എന്ന് ചെല്ലപേര് ഇട്ടു വിളിക്കുന്ന ഈ വിസ്മയ ലോകത്ത്,ഒരു നവജാത ശിശു വിനെ പോലെ പല്ലില്ലാത്ത നിഷ്ക്കളങ്കമായി ചിരിക്കാനേ തല്ക്കാലം ഇപ്പോള്‍ എനിക്ക് നിര്‍വാഹമുള്ളൂ. എവിടെ തുടങ്ങണം എങ്ങനെ തുടങ്ങണം എന്ന് ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല. എന്നാലും തുടങ്ങാതെ വയ്യ!!.പേര് പോലെ തന്നെ ഇത് വെറുതെ ഒരു ബ്ലോഗ്‌ആകുമോ!!!!!!...ആവില്ല ആവാതിരിക്കാന്‍ ദൈവം തമ്പുരാന്‍ -നിങ്ങളും- അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ .തുടക്കകാരന്‍ എന്ന നിലക്ക് എല്ലാവരും പോസ്റ്റുകള്‍ക്ക് മറുപടി തന്നു പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു....

Sunday, October 9, 2016

ENIAC_EDVAC